Alcon

Alcon is wereldleider in oogzorg en het bieden van optimale ooggezondheid.
Met meer dan 70 jaar ervaring is Alcon het grootste oogzorgbedrijf ter wereld in Surgical en Vision Care.
Alcon is wereldwijd actief in meer dan 70 landen en helpt patiënten in meer dan 140 landen.

Activiteiten

  • Data analyse
  • Mapping goederenstromen
  • Logistiek concept ontwerp (meerdere alternatieven)
  • Berekening economische haalbaarheid van logistieke concept alternatieven

Logistieke haalbaarheidsstudie voor geautomatiseerd magazijn

Ten tijde van de opdracht:

Voor haar magazijn in Bornem (B), wil Alcon onderzoeken welke conceptuele en proceswijzigingen economisch interessant kunnen zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de logistieke impact van de verwachte groei van het bedrijf en van de introductie van de Europese Medical Devices Regulation. 

Doelstellingen

Ontwerp een optimaal logistiek concept en onderzoek de haalbaarheid met volgende vereisten:

  • uitbreiding van opslagcapaciteit volgens opgetekende groeiprojectie en verandering in SKU basis;
  • verbetering van receiving en putaway proces;
  • verbetering van picking strategie;
  • verbetering consolidatieproces (VAS en niet-VAS stromen).

Resultaat

Een concept design op basis van een goods-to-person oplossing aangedreven door miniload kranen en een alternatief onder de vorm van een Autostore oplossing. Beide concepten werden uitgewerkt en bleken een sterke business case te vormen. Tegelijkertijd toonden de concepten een significante verhoging van maximale throughput aan wat nieuwe opportuniteiten introduceerde voor o.a. cut-off schema en service levels.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen