Bosman

Bosman is een leverancier van medische hulpmiddelen aan mensen met een stoma, wond, diabetes en urologische problemen en aan zorginstellingen en professionals. 
Bosman is een echt familiebedrijf met een boeiende geschiedenis, die teruggaat naar de jaren dertig van de vorige eeuw.

Activiteiten

  • Data verzameling en analyse
  • Mapping goederenstromen
  • Logistiek concept ontwerp (meerdere alternatieven)
  • Economische en technische haalbaarheid van logistieke concept alternatieven
  • Praktische uitwerking van fasering

Logistieke conceptstudie

Ten tijde van de opdracht:

Het bestaande distributiecentrum is ingericht en georganiseerd volgens de historische groei waardoor reeds doorgevoerde operationele verbeteringen telkens van incrementele aard waren. De tijd is gekomen voor een holistische aanpak om de logistieke processen te evalueren vanuit een holistisch standpunt en de beperkingen die de huidige logistieke infrastructuur kent, quantitatief te benaderen.

Doelstellingen

  • Structurele evaluatie en verbetering van logistieke processen en infrastructuur met oog op toekomstige groeiverwachtingen en uitbreiding product portfolio;
  • Onderzoek van economisch potentieel van mechanisatie en informatietechnologie (WMS, WCS, TMS).

Resultaat

  • Multi-order picking in conventionele pallet racks gecombineerd met legbordstellingen bleek het meest economische ontwerp en vertoonde bovendien de grootste flexibiliteit om de groeiverwachting en SKU basis uitbreiding te realiseren;
  • WMS aanpassingen voor multi-order picking introduceerde een significante efficientiewinst in het picking process.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen