Implementation

De implementatiediensten van Van Looy Group zijn erop gericht om het gedegen ontwerp van uw logistiek project op een efficiënte en effectieve manier te realiseren. De uitvoeringswerken van verschillende betrokken partijen worden minutieus gecoördineerd, bijgestuurd en geëvalueerd. Tijd, kosten en scope worden in nauwe samenwerking met de klant gemonitord en gerapporteerd. Om de klant volledig te ontzorgen neemt Van Looy Group met overgave de algemene aanneming voor haar rekening.

Elementen die tijdens onze implementatiediensten aan bod komen

elementen-die-tijdens-onze-implementatiediensten-aan-bod-komen

Construction management

Ter ondersteuning van de project manager en de bouwheer worden de uitvoeringsplannen van de verschillende contractors geconsolideerd en ingepast in de projectplanning. Werfvergaderingen, voortgangsopmetingen en rapportering worden verzorgd door de construction manager.

Project management

De project manager(s) bewaakt (bewaken) de implementatie van het project waarbij kost, tijd en scope nauwlettend worden opgevolgd, gerapporteerd en bijgestuurd waar nodig. Het Van Looy Group PMO verzekert dat best practices en project management tools worden gecentraliseerd en gedeeld.

Acceptatie testen & validatie

Acceptatie testen van de verschillende werkpakketten (‘loten’) worden uitgevoerd volgens de vooraf vastgelegde acceptatie criteria. Deze worden door Van Looy Group opgesteld in samenspraak met de bouwheer en worden toegespitst op de logistieke systemen, speciale technieken en bouwkunde.

Golive assistentie

Bij indienstname is er een tijdelijke nood aan extra resources om het verandertraject te begeleiden. Van Looy Group assisteert de bouwheer hierin d.m.v. KPI opvolging, coördinatie stock afbouw/opbouw, training en operationele aansturing.

Algemene aanneming

Om de bouwheer zo goed mogelijk te ontzorgen treedt Van Looy Group vaak op als algemene aannemer. Naast vereenvoudigd beheer leidt algemene aanneming vaak tot een meer impactvolle grip op de onderaannemers en meer vrijheidsgraden in de project planning.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen