Diensten

Startend vanuit een logistieke analyse en haalbaarheidsstudie, begeleidt Van Looy Group haar klanten van het eerste conceptueel ontwerp tot succesvolle go-live. Tijdens het volledige traject werken de interne departementen Logistics Engineering, Technical Utilities Engineering en Civil Engineering nauw samen om vooropgestelde tijd, kost en scope baselines te bewaken.

Consulting

Consulting

aan de hand van een logistieke analyse en haalbaarheidsstudie worden geoptimaliseerde logistieke concepten (goederenstromen, picking strategieën, opslag- en handling technieken) gedefinieerd en gekwantificeerd. Deze kunnen zowel een green- als brownfield karakter hebben. Tijdens deze haalbaarheidsstudie worden naast de budgetten voor logistieke infrastructuur (MHE) ook de budgetten voor bouwkunde en speciale technieken mee in rekening gebracht zodat er geen technische implicaties aanleiding kunnen geven tot onverwachte kosten in een latere fase.

Lees meer

Engineering

wanneer er beslist wordt om het concept verder te engineeren wordt er aan de hand van een programma van eisen een voorontwerp gemaakt dat aan de basis zal liggen voor de omgevingsvergunningsaanvraag, indien deze vereist is.

Het (BIM) detailontwerp zorgt dat alle raakvlakken tussen logistieke systemen (opslagstructuren, MHE), speciale technieken (hoog- en laagspanning, brandbeveiliging, datanetwerken, HVAC, sanitair) en bouwkunde (stabiliteit, structuur, architectuur) in detail uitgewerkt worden. Nadien wordt het geïntegreerd detailontwerp door Van Looy Group vertaald in een compleet lastenboek en aanbesteed in verschillende loten of werkpakketten.

Lees meer
Engineering
Implementation

Implementation

de ingediende dossiers van de kandidaat-leveranciers en onderaannemers worden geëvalueerd op volledigheid en correctheid waarna in nauw overleg met de bouwheer de verschillende loten of werkpakketten worden gecontracteerd. Daaropvolgend start het project team van Van Looy Group met de begeleiding van de uitvoerende werken tot en met de go-live van het nieuwe logistieke concept.

Lees meer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen