Consulting

De adviesdiensten van Van Looy Group zijn erop gericht om verbeterscenario’s in de logistieke keten te identificeren en te kwantificeren. De huidige processen en logistieke setup worden kritisch belicht en gecombineerd met de gedefinieerde groeiscenario’s van uw bedrijf wordt de geschikte mix gezocht tussen economie, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Aspecten die tijdens onze adviesdiensten aan bod komen

elementen-die-tijdens-onze-adviesdiensten-aan-bod-komen

Data analyse

De logistieke as-is situatie wordt in kaart gebracht aan de hand van master data en orderlijn informatie van de klant. Trends in orderprofielen, seizoensgebondenheid, SKU correlaties, operationele productiviteiten, … worden geanalyseerd.

Master plan studie

Een master plan studie legt de afwegingen en beslissingen vast over de inplanting van de bedrijfssite. Deze dient namelijk afgestemd te zijn op de bedrijfsplanning op middellange en lange termijn en voorkomt dat korte termijn beslissingen latere invulling van logistieke of technische noden hypothekeren.

Haalbaarheidsstudie

To-be scenario’s worden gedefinieerd, gekwantificeerd en vergeleken. Hierbij wordt van verschillende logistieke setups de netto-contante waarde van de OPEX en CAPEX cash flows berekend. Concrete Rate-Of-Return waarden en terugverdientijden helpen het corporate management de juiste beslissingen te nemen. Sensitiviteitsanalyses beantwoorden belangrijke ‘what-if’ vragen en kwantificeren de weerbaarheid en flexibiliteit van logistieke concepten.

Lees meer

Conceptueel ontwerp

Conceptuele ontwerpen worden opgezet om de haalbaarheidsstudies technisch te ondersteunen. Parallel met de economische haalbaarheid dient de technische haalbaarheid immers ook onderzocht en bevestigd te worden.

Programma van eisen (PvE)

Het programma van eisen legt de vereisten eenduidig vast voor verdere detailuitwerking van het weerhouden logistieke concept. Het document bundelt de gebruikers-, functionele en technische vereisten van het nieuwe logistieke concept op vlak van logistieke systemen, speciale technieken en bouwkunde.

Logistieke simulatie

Simulaties van intralogistieke concepten worden gebouwd om technische haalbaarheid te onderzoeken en risico's en opportuniteiten te kwantificeren. Het leeuwendeel van de simulaties die we bouwen zijn gebaseerd op Discrete Event Simulation (DES). Monte Carlo analyse wordt gebruikt om de financiele up- en downside te quantificeren.

Network (re-)design

Van de supply chain van morgen wordt niet enkel verwacht dat deze kost efficient is, maar ook dat deze betrouwbaar, accuraat en transparant is. Met een kwantitatieve benadering bepalen we samen met de klant het optimale aantal nodes, de toewijzing van productie- en opslagfuncties en de allocatie van de juiste voorraadniveau's. 

Tendering en selectie 3PL/LSP partner

Benchmarking en tariefbepaling voor uitbesteding logistieke operaties op basis van activity-based costing en realistische overhead budgetering. Organiseren en faciliteren van competitive design rondes om te komen tot een best-of-breed contract.

Interim project management

Het implementeren van verbeterde logistieke processen of het bouwen van een sterk geautomatiseerd DC vraagt specifieke competenties die we op interim basis ter beschikking kunnen stellen. Sterk gemotiveerde profielen met een uitgebreide ervaring in logistics engineering en project management geven uw project de nodige boost.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen