Consulting

De adviesdiensten van Van Looy Group zijn erop gericht om verbeterscenario’s in de logistieke keten te identificeren en te kwantificeren. De huidige processen en logistieke setup worden kritisch belicht en gecombineerd met de gedefinieerde groeiscenario’s van uw bedrijf wordt de geschikte mix gezocht tussen economie, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Elementen die tijdens onze adviesdiensten aan bod komen

elementen-die-tijdens-onze-adviesdiensten-aan-bod-komen

Data analyse

De logistieke as-is situatie wordt in kaart gebracht aan de hand van master data en orderlijn informatie van de klant. Trends in orderprofielen, seizoensgebondenheid, SKU correlaties, operationele productiviteiten, … worden geanalyseerd.

Master plan studie

Een master plan studie legt de afwegingen en beslissingen vast over de inplanting van de bedrijfssite. Deze dient namelijk afgestemd te zijn op de bedrijfsplanning op middellange en lange termijn en voorkomt dat korte termijn beslissingen latere invulling van logistieke of technische noden hypothekeren.

Haalbaarheidsstudie

To-be scenario’s worden gedefinieerd, gekwantificeerd en vergeleken. Hierbij wordt van verschillende logistieke setups de netto-contante waarde van de OPEX en CAPEX cash flows berekend. Concrete Rate-Of-Return waarden en terugverdientijden helpen het corporate management de juiste beslissingen te nemen. Sensitiviteitsanalyses beantwoorden belangrijke ‘what-if’ vragen en kwantificeren de weerbaarheid en flexibiliteit van logistieke concepten.

Lees meer

Conceptueel ontwerp

Conceptuele ontwerpen worden opgezet om de haalbaarheidsstudies technisch te ondersteunen. Parallel met de economische haalbaarheid dient de technische haalbaarheid immers ook onderzocht en bevestigd te worden.

Programma van eisen (PvE)

Het programma van eisen legt de vereisten eenduidig vast voor verdere detailuitwerking van het weerhouden logistieke concept. Het document bundelt de gebruikers-, functionele en technische vereisten van het nieuwe logistieke concept op vlak van logistieke systemen, speciale technieken en bouwkunde.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen